Vanaf 1 oktober j.l. sta ik ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ.
Dit is het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Deze registratie is belangrijk voor vergoeding door zorgverzekeraars en betekent ook dat de praktijk onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg valt.