In hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van trance, ook wel geconcentreerde aandacht genoemd. Vaak weet je onbewust wel wat er nodig is om je klacht of probleem aan te pakken, bewust weet je dat nog niet. Door het gebruik van trance kun je op een andere wijze naar jezelf leren luisteren, waardoor je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen kunt komen. Nieuwe inzichten kunnen ontstaan, die je vervolgens op je eigen manier in je dagelijkse leven kunt toepassen.
Anders gezegd: Onder deskundige begeleiding krijg je meer inzicht en controle over onbewuste reacties. Hierdoor kunnen waardevolle vermogens in je hele systeem ( lichaam en geest) meer worden aangesproken en gebruikt, zodat je bijv. beter om kunt gaan met emoties, je beter kunt concentreren, je meer in balans komt.

Trance, geconcentreerde aandacht, hypnose, het gaat allemaal over hetzelfde; prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar, je zet ze als het ware even op een zijspoor. Anders dan bij de zogenaamde ‘theater hypnose’ houd je tijdens een sessie de controle over jezelf. Denk eens aan het helemaal opgaan in een boek, dagdromen, tijdens een rit met de auto of fiets ineens ontdekken ‘ben ik hier al’.

Allemaal voorbeelden van spontane alledaagse trance, het type dat ook gebruikt wordt in een sessie hypnotherapie. Zodat je geconcentreerd bezig kunt zijn met wat er in je leeft, je ruimte maakt voor je problemen of klachten en ze aan kunt pakken. Met sterke motivatie en goede inzet, kunnen al op korte termijn positieve resultaten worden behaald. Dit is mede afhankelijk van hoe lang je klacht al bestaat en wat de achtergrond ervan is.

Integratieve benadering: Jij als mens staat centraal -niet je klacht of probleem- , jij met al je mogelijkheden en talenten, met je ervaring en wijsheid en je vermogen je eigen oplossingen te bedenken. Therapie op maat, afgestemd op alles wat jij hebt, bent en wilt, dat is integratief. De hele mens, dus lichaam en geest, emoties, spiritualiteit, denken, voelen, gedrag, sociale omgeving, alles hoort erbij en telt mee. Zodat je overal gebruik van kunt maken en alles kunt inzetten, in balans kunt zijn.